My

Vedenie spoločnosti

Dušan Foltán

majiteľ

foltan@reginaimport.sk

Branislav Rác

výkonný riaditeľ

rac@reginaimport.sk

Obchodné oddelenie

Zuzana Ružvoňová

obchodný manažér

+421 903 538 545

ruzvonova@reginaimport.sk

Personálne oddelenie

Mgr. Zuzana Hroncová

personalista

+421(0)36 632 21 82

hroncova@reginaimport.sk

Zákaznícky servis

Ing. Zuzana Hühnerová

+421 902 995 566

zakaznickyservis@reginaimport.sk

Oddelenie nákupu a logistiky

Mgr. Eva Sojáková

manažér nákupu

+421 910 929 912

sojakova@reginaimport.sk

Mgr. Jana Budovcová

pracovník produkcie

+421 903 414 626

jbudovcova@reginaimport.sk

Optická distribúcia

Zuzana Ružvoňová

manažér optickej distribúcie SK / ČR

+421 903 538 545

ruzvonova@reginaimport.sk

Obchodné zastúpenie Slovensko

Tibor Starček

západné Slovensko

+421 903 411 997

starcek@reginaimport.sk

Martin Nahálka

stredné Slovensko

+421 903 414 629

nahalka@reginaimport.sk

Peter Ciprus

východné Slovensko

+421 903 414 631

ciprus@reginaimport.sk

Optická distribúcia Česko

Petra Mašková

obchodný zástupca - Česká republika

+420 770 168 344

reginacr@reginaimport.sk

Martin Tondr

obchodný zástupca - Česká republika Morava

+420 770 177 845

reginamorava@reginaimport.sk

© ARSY line 2019